Odborný program


STŘEDA, 12. 6. 2024

13:30        ZAHÁJENÍ

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA (přednosta, Gynekologicko-porodnická klinika FNO a LF OU)
Mgr. Jana Dlugoš Němečková (vrchní sestra, Gynekologicko-porodnická klinika FNO a LF OU)
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS (děkan LF OU)
MUDr. Jiří Havrlant (ředitel FN Ostrava)
13:45    Ondřej Šimetka
Hodnotíme výsledky porodu komplexně?

KEY NOTE LECTURE 1

Předsedající: O. Šimetka
14:00   Martin Soukup
Porod v proměnách času a kultur pohledem antropologa
14:30   Radka Wilhelmová
Jakou péči v mateřství (ne)chtějí české ženy?
14:45   Olga Gruberová
Vliv pohybů v pánvi a kyčlích na pánevní rozměry
Diskuse

KEY NOTE LECTURE 2

15:30   Marian Kacerovský
Je možná personalizovaná péče v perinatologii v podmínkách ČR?

16:00   Přestávka

16:20        BLOK MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Předsedající: O. Šimetka, J. Pavlovic, M. Ezrová, M. Kacerovský, J. Dušek
16:20   Ladislav Dušek, Jitka Jírová
Kam jsme se posunuli ve sběru porodnických dat?
Prezentace výsledků za rok 2023
16:45   Josef Pavlovic
Zprávy z MZ ČR – co se povedlo a na čem se pracuje?
Koncepce Porodní péče – pohnuli jsme se z místa?
17:05   Magdalena Ezrová
Postavení porodní asistentky v systému
Jaké jsou vyhlídky? Koncepce Porodní asistence
17:25   Martina Suchardová
Domácí porod – horký brambor českého porodnictví
Diskuse

20:00        DOPROVODNÝ VEČERNÍ PROGRAM

Večerní diskusní blok a projekce filmu
Sexualita v těhotenství a po porodu, orgasmický porod a jiná tabu
Kamila Žižková, Lilia Khousnoutdinova, Kristina Zemánková

ČTVRTEK, 13. 6. 2024

  9:00        LEPŠÍ POROD I. – FYZIOLOGICKÁ GRAVIDITA

Předsedající: O. Šimetka, J. Dlugoš Němečková
 9:00   Ondřej Šimetka
Porod mimo porodní lůžko
 9:10   Adéla Hořejší
Práva ženy v těhotenství a v průběhu porodu
 9:40   Lilia Khousnoutdinova, Anna Fančovičová
Aktivní vertikální porod, historie
 9:55   Vendula Svachová
Porod na gauči – zkušenosti z 200 porodů
10:10   Nikol Petrová
Porod do vody v perinatologickém centru
Má to smysl a je to bezpečné?
10:25   Soňa Kupková
Ošetření novorozence po porodu na gauči a do vody
Diskuse

10:50   Přestávka

  11:10        LEPŠÍ POROD II. – GRAVIDITA S RIZIKOVÝM FAKTOREM

Předsedající: L. Hruban, R. Vlk
11:10   Lukáš Hruban
Indukce porodu
11:30   Peter Kaščák
Dystokie ramének
11:50   Radovan Vlk
Nepostupující porod, extrakční metody
12:15   Richard Špaček
Umíme dobře identifikovat anémii a připravit ženu s anémií k porodu?
Diskuse

12:40        OBĚD

  14:00        FYZIOBLOK

Předsedající: M. Havlíčková, L. Hruban
14:00   Lenka Picková
Bolest pohybového aparátu v těhotenství. Význam včasné fyzioterapie
14:20   Eva Procházková
Žena rozdělená napůl – jak diastáza ovlivňuje porod a poporodní období
14:40   Michaela Havlíčková
Odrazit se ode dna – včasná i dlouhodobá péče o pánevní dno z pohledu fyzioterapeuta
15:00   Colleen M. Whiteford
Fascial Manipulation® in pregnancy and post partum period
15:20   Blanka Vlčková
Překážky na cestě do světa: důsledky porodních komplikací z pohledu dětského fyzioterapeuta
Diskuse

15:50   Přestávka

  16:15        PSYCHICKÉ ZDRAVÍ NA PORODNÍM SÁLE

Předsedající: K. Zemánková, A. Šebela, G. Almássy
16:15   Kristina Zemánková
Rodička se špatnou porodní zkušeností
16:35   Antonín Šebela
Péče o úzkostnou rodičku
16:55   Zuzana Staníčková
Podpora rodičů dítěte na NJIP
17:15   Genovéva Almassy
Jak v práci hořet, ale nevyhořet. Komunikace na pracovišti.
Diskuse

20:00        SPOLEČENSKÝ VEČER

PÁTEK, 14. 6. 2024

  9:00        DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ A POROD

Předsedající: A. Fančovičová, E. Klimovičová
 9:00   Eva Klimovičová
Těhotenství a porod – olympiáda v životě ženy
 9:15   Anna Fančovičová
Příprava hráze na porod – přehled všech metod
 9:35   Vlasta Jirásková
Kojení po propuštění z porodnice očima laktační poradkyně a duly
 9:55   Blanka Tiainen
Srovnání práce a kompetencí PA v ČR a ve Finsku
Diskuse

10:25   Přestávka

  10:45        HRÁZ

Předsedající: Z. Rušavý, J. Záhumenský, O. Šimetka
10:45   Zdeněk Rušavý
Anatomie a fyziologie hráze
Epiziotomie
Techniky chránění hráze
11:20   Jozef Záhumenský
Poranění hráze III. a IV. stupně, sutura, následný porod
11:45   Lenka Chuchutová
Péče o poranění hráze
Diskuse

12:30         ZÁVĚR KONFERENCE