Akreditace ČLK

Vzdělávací akce je akreditována Českou lékařskou komorou a pořádána dle stavovského předpisu ČLK číslo 16.

Odborný garant: doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, FN Ostrava

ID akce: 116540

Počet kreditů: 16Kredity získané za aktivní i pasivní účast budou členům ČLK připsány na jejich členské účty ve Vzdělávacím portálu ČLK (www.vzdelavanilekaru.cz).Garance České asociace sester

Akce je garantována Českou asociací sester a bylo uděleno souhlasné stanovisko číslo 264/2024.Garance České komory porodních asistentek

Vzdělávací akci byla udělena odborná záštita profesní organizace pod registračním číslem 9/2024.


UNIPA

Vzdělávací akci byla udělena odborná garance profesní organizace pod registračním číslem UNIPA‑2024‑25.