Projekt je podpořen finanční dotací

Moravskoslezského kraje

Projekt je realizován s finanční podporou

statutárního města Ostrava

nrv-logo-colour.svg

Blok konference 

"Psychické zdraví na porodním sále" je podpořen nadačním příspěvkem

Partneři konference