Projekt je podpořen finanční dotací

Moravskoslezského kraje

Projekt je realizován s finanční podporou

statutárního města Ostrava

Blok konference 

"Psychické zdraví na porodním sále" je podpořen nadačním příspěvkem


Blok konference "Lepší prod I. – fyziologická gravidita" je podpořen nadačním příspěvkem

Partneři konference