srdečně Vás zveme na 2. ročník konference POROD.

Zatímco první ročník konference se týkal spontánního porodu a všeho, co jej podporuje a doprovází, druhý ročník budeme věnovat ženám rodícím CÍSAŘSKÝM ŘEZEM.

Dodržíme tradici, kterou jsme zavedli, téma prozkoumáme SKRZ NA SKRZ a budeme diskutovat v širokém okruhu účastníků – lékařů porodníků, nemocničních i komunitních porodních asistentek, fyzioterapeutů, neonatologů, psychologů, laktačních poradkyň. A přizveme i nezdravotníky, kteří s těmito ženami intenzivně pracují.

Svůj blok bude mít opět i Ministerstvo zdravotnictví ČR a nově i Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Ministerstvo nás bude informovat ohledně svých aktivit týkajících se nové koncepce porodní péče a vůbec poprvé budou prezentována kompletní data z českého porodnictví.

Pojďme se bavit o císařském řezu, jeho výhodách, nevýhodách či rizicích, pojďme se na něj podívat z etického i psychologického pohledu. Pojďme si zároveň vyslechnout, jak tuto operaci vnímají ty, kterých se týká nejvíc, samotné ženy. V bloku nazvaném „Pacientky promlouvají ke zdravotníkům“ si vyslechneme příběhy žen, které nás přinutí k zamyšlení.

Zveme odborníky, kteří mají co říct a kterým bude nabídnut dostatečný časový prostor.

Je naším přáním zopakovat skvělou atmosféru prvního ročníku a vytvořit prostor umožňující konstruktivní diskusi všech zainteresovaných skupin českého porodnictví.

Těšíme se na Vás v Ostravě ve dnech 14.–16. 6. 2023.

blok bude mít opět i Ministerstvo zdravotnictví ČR a nově i Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Ministerstvo nás bude informovat ohledně svých aktivit týkajících se nové koncepce porodní péče a vůbec poprvé budou prezentována kompletní data z českého porodnictví.


Pojďme se bavit o císařském řezu, jeho výhodách, nevýhodách či rizicích, pojďme se na něj podívat z etického i psychologického pohledu. Pojďme si zároveň vyslechnout, jak tuto operaci vnímají ty, kterých se týká nejvíc, samotné ženy. V bloku nazvaném „Pacientky promlouvají ke zdravotníkům“ si vyslechneme příběhy žen, které nás přinutí k zamyšlení.


Zveme odborníky, kteří mají co říct a kterým bude nabídnut dostatečný časový prostor.

srdečně Vás zveme na 2. ročník konference POROD.

Zatímco první ročník konference se týkal spontánního porodu a všeho, co jej podporuje a doprovází, druhý ročník budeme věnovat ženám rodícím CÍSAŘSKÝM ŘEZEM.

Dodržíme tradici, kterou jsme zavedli, téma prozkoumáme SKRZ NA SKRZ a budeme diskutovat v širokém okruhu účastníků – lékařů porodníků, nemocničních i komunitních porodních asistentek, fyzioterapeutů, neonatologů, psychologů, laktačních poradkyň. A přizveme i nezdravotníky, kteří s těmito ženami intenzivně pracují.

Svůj blok bude mít opět i Ministerstvo zdravotnictví ČR a nově i Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Ministerstvo nás bude informovat ohledně svých aktivit týkajících se nové koncepce porodní péče a vůbec poprvé budou prezentována kompletní data z českého porodnictví.

Pojďme se bavit o císařském řezu, jeho výhodách, nevýhodách či rizicích, pojďme se na něj podívat z etického i psychologického pohledu. Pojďme si zároveň vyslechnout, jak tuto operaci vnímají ty, kterých se týká nejvíc, samotné ženy. V bloku nazvaném „Pacientky promlouvají ke zdravotníkům“ si vyslechneme příběhy žen, které nás přinutí k zamyšlení.

Zveme odborníky, kteří mají co říct a kterým bude nabídnut dostatečný časový prostor.

Je naším přáním zopakovat skvělou atmosféru prvního ročníku a vytvořit