Projekt je podpořen finanční dotací

Moravskoslezského kraje

Projekt je realizován s finanční podporou

statutárního města Ostrava

Partneři konferenceMediální partneři