Odborný program


STŘEDA, 14. 6. 2023

13:30        ZAHÁJENÍ

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY K SC

Předsedající: O. Šimetka, P. Velebil

13:40   Ondřej Šimetka:
 Úvod do konference – Fenomén „císařský řez“
13:55   Petr Velebil:
 Epidemiologie SC v ČR a Evropě a faktory ovlivňující trendy
14:20   Zbyněk Straňák:
 Neonatální a pozdní morbidita po SC
14:45   Jozef Záhumenský:
 Podle čeho správně klasifikovat četnost SC? A proč právě podle Robsona?
 Ukázka sledování kvality poskytované péče na porodnickém pracovišti
Diskuse

KEY NOTE LECTURE

15:20   Pavel Kolář – POHYB V MEDICÍNĚ

16:05   Přestávka

BLOK MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Předsedající: O. Šimetka, J. Pavlovic, V. Hažlinská
16:30   Josef Pavlovic – Veronika Hažlinská:
Zprávy z MZ ČR – co se povedlo a na čem se pracuje?
Nové metodické pokyny k přítomnosti zákonného zástupce u nezletilého pacienta a k provádění bondingu
17:00   Zuzana Hotová
Domácí poporodní péče organizovaná porodnicí
17:15   Ladislav Dušek:
Národní registr reprodukčního zdraví – prezentace anonymizovaných dat z českých porodnic
Diskuse

20:00        „PACIENTI HOVOŘÍ KE ZDRAVOTNÍKŮM“

Doprovodný večerní program – moderuje Klára Laurenčíková
Pozitivní i negativní zkušenost s císařským řezem pohledem pacientky
Pohled komunitní PA
Představení projektu „Císařovnám“

ČTVRTEK, 15. 6. 2023

DOBRÁ PRAXE A SC I.

Předsedající: P. Kaščák, H. Wiedermannová
 9:00   Ondřej Šimetka:
Ideální císařský řez: Úvod
 9:10   Peter Kaščák:
Hovoríme o tej istej operácii?
 9:30   Sylva Bajsová:
ERAC protokol u SC – co, jak, proč, komu?
 9:50   Hana Wiedermannová:
Péče na operačním sále o novorozence různého gestačního stáří a váhy
10:15   Michaela Galková:
Podpora dojčenia po sekcii z pohľadu matky a dieťaťa
Diskuse

10:50   Přestávka

DOBRÁ PRAXE A SC I. – pokračování

Předsedající: R. Vlk, P. Pšenková
11:15   Radovan Vlk:
„Tahat“ nebo „řezat“? – ultrazvuk v II. DP v procesu rozhodování mezi SC a vaginální extrakční operací
11:40   Pavla Štachová:
„Reverse breech“ císařský řez
11:55   Petra Pšenková:
Jak naložit s neporodnickými indikacemi k SC?
12:10   Milada Barešová:
Četnost SC při péči v CPA, spektrum rodiček a výsledky
Diskuse

12:35        Oběd

FYZIOBLOK

Předsedající: M. Havlíčková, J. Demeková
14:00   Michaela Havlíčková:
Péče o ženu po SC v akutním a subakutním období
14:25   Andrea Dunová:
Osteodynamika: Terapeutické možnosti u novorozenců po SC ke zmírnění následků manipulace u operace
14:50   Júlia Demeková:
Možnosti fyzikální terapie v péči o jizvu
15:10   Michaela Svobodová:
Aktivní jizva, posturální a viscerální souvislosti
Diskuse

15:50   Přestávka

PSYCHOLOGIE CÍSAŘSKÉHO ŘEZU

Předsedající: K. Zemánková, A. Šebela
16:15   Antonín Šebela:
Co víme o duševním zdraví rodiček v ČR
16:40   Kristina Zemánková:
Prevence psychického traumatu po císařském řezu
17:05   Genoveva Almassy:
Krizová komunikace s "nespolupracující" rodičkou
17:30   Miloslava Kameníková:
Předporodní příprava těhotných vs. realita

20:00        SPOLEČENSKÝ VEČER

PÁTEK, 16. 6. 2023

DOBRÁ PRAXE A SC II. – ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY CÍSAŘSKÉHO ŘEZU, ETIKA

Předsedající: L. Hruban, O. Šimetka
9:00   Jozef ZáhumenskýLadislav Krofta
SC na přání: ANO vs. NE
Dlouhodobé důsledky SC
9:40   Jiří Hanáček:
Všechno, co jste chtěli vědět o NICHE a hojení dělohy po SC
10:05   Jan Kümmel:
Endometrióza a SC
10:25   Richard Špaček:
Placenta accreta spectrum
Diskuse

10:55   Přestávka

NÁSLEDNÁ GRAVIDITA ŽEN PO SC

Předsedající: L. Hruban, A. Fančovičová
11:15   Michaela Havlíčková:
Fyzioterapeutické postupy u těhotné po předchozím SC
11:40   Anna Fančovičová:
Péče PA jako prevence dalšího císařského řezu
12:00   Lukáš Hruban:
TOLAC/TOLA2C /VBAC
12:25   Richard Špaček:
TOLA2C – analýza souboru FN Ostrava
Diskuse

13:00         ZÁVĚR KONFERENCE


Porodníci

Ondřej Šimetka, Lukáš Hruban, Peter Kaščák, Jozef Záhumenský, Ladislav Krofta, Radovan Vlk, Richard Špaček, Jiří Hanáček, Petr Velebil, Sylva Bajsová, Zuzana Hotová, Petra Pšenková, Jan Kümmel, Pavla Štachová

Fyzioterapie

Pavel Kolář, Michaela Havlíčková, Šárka Hanušová, Júlia Demeková, Michaela Svobodová

Porodní asistentky

Kristina Zemánková, Anna Fančovičová, Veronika Hažlinská, Milada Barešová, Miloslava Kameníková

Neonatologové a laktační odborníci

Zbyněk Straňák, Hana Wiedermannová, Michaela Galková


Psychiatři a psychologové

Antonín Šebela, Genoveva Almassy, Kristina Zemánková

Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistik

Ivo Pavlovic, Veronika Hažlinská, Ladislav Dušek


Další významní hosté

Klára Laurenčíková, Ivana Antalová, Eva Zubec, Andrea Dunová