Akreditace UNIFY

Unify ČR uděluje souhlasné stanovisko k zařazení akce doceloživotního vzdělávání číslo --- a přísluší jí počet ---- kreditních bodů /CEU/ dle interního předpisu UNIFY ČR.

sůldkg§s-dlůfkgůsldkfj
-sdlůkfmg-sdklmfg-sdůlfkmg