14.–16. 6. 2023, Clarion Congress Hotel Ostrava | | konference již proběhla

Zveme Vás na konferenci POROD 2023

simetka.png


Vážení a milí,


srdečně Vás zveme na 2. ročník konference POROD.

Zatímco první ročník konference se týkal spontánního porodu a všeho, co jej podporuje a doprovází, druhý ročník budeme věnovat ženám rodícím CÍSAŘSKÝM ŘEZEM.

Dodržíme tradici, kterou jsme zavedli, téma prozkoumáme SKRZ NA SKRZ a budeme diskutovat v širokém okruhu účastníků – lékařů porodníků, nemocničních i komunitních porodních asistentek, fyzioterapeutů, neonatologů, psychologů, laktačních poradkyň. A přizveme i nezdravotníky, kteří s těmito ženami intenzivně pracují.

Svůj blok bude mít opět i Ministerstvo zdravotnictví ČR a nově i Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Ministerstvo nás bude informovat ohledně svých aktivit týkajících se nové koncepce porodní péče a vůbec poprvé budou prezentována kompletní data z českého porodnictví.

Pojďme se bavit o císařském řezu, jeho výhodách, nevýhodách či rizicích, pojďme se na něj podívat z etického i psychologického pohledu. Pojďme si zároveň vyslechnout, jak tuto operaci vnímají ty, kterých se týká nejvíc, samotné ženy. V bloku nazvaném „Pacientky promlouvají ke zdravotníkům“ si vyslechneme příběhy žen, které nás přinutí k zamyšlení.

Zveme odborníky, kteří mají co říct a kterým bude nabídnut dostatečný časový prostor.

Je naším přáním zopakovat skvělou atmosféru prvního ročníku a vytvořit prostor umožňující konstruktivní diskusi všech zainteresovaných skupin českého porodnictví.

Těšíme se na Vás v Ostravě ve dnech 14.–16. 6. 2023.


Za organizační tým 

Ondřej Šimetka


Hlavní témata konference jsou:

 • Správná operační technika, správná perioperační péče, ERAC protokol
 • Krátkodobé a dlouhodobé negativní důsledky císařského řezu, ale i jeho výhody
 • Robsonova analýza četnosti císařských řezů
 • Normální porod po SC (TOLAC, VBAC) – jak jej podpořit a jak zvýšit jeho úspěšnost
 • Péče o jizvu
 • Kojení a jeho specifika u žen po SC
 • Etika a psychologie císařského řezu
 • Prezentace dat z českého porodnictví
 • Záměry ministerstva v oblasti porodnictví
Konference POROD 2023 se koná pod záštitou:

 • ministra zdravotnictví ČR, prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR
 • poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, PhDr. Olgy Richterové, Ph.D.
 • děkana LF OU, doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., MBA, FRCPS
 • ředitele FN Ostrava, MUDr. Jiřího Havrlanta