Hlavní témata

 

HIGHLIGHTS

KEY NOTE LECTURE
Pavel Kolář – POHYB V MEDICÍNĚ
(středa, 14. 6. 2023)
PREZENTACE DAT Z NÁRODNÍHO REGISTRU REPRODUKČNÍHO ZDRAVÍ
(středa, 14. 6. 2023)
„PACIENTI HOVOŘÍ KE ZDRAVOTNÍKŮM“
večerní diskusní blok
(středa, 14. 6. 2023)
SPOLEČENSKÝ VEČER
(čtvrtek, 15. 6. 2023)
DISKUSE PRO vs. PROTI:
Císařský řez na přání: ANO či NE
(pátek, 16. 6. 2023)

 

 

TÉMATA PORODNÍKŮ, NEONATOLOGŮ, PORODNÍCH ASISTENTEK A LAKTAČNÍCH ODBORNÍKŮ

Epidemiologie SC v Evropě a faktory ovlivňující trendy ve světě a v ČR
Ideální průběh císařského řezu – step by step
ERAC protokol
Všechno, co jste chtěli vědět o NICHE a hojení dělohy po SC
TOLAC/TOLA2C /VBAC
CUT or PULL? – ultrazvuk v II. DP v procesu rozhodování mezi SC a vaginální extrakční operací
Jak se máme stavět k neporodnickým indikacím k SC?
Péče porodní asistentky jako prevence císařského řezu
Neonatální a pozdní morbidita po SC
Péče na operačním sále o novorozence různého gestačního stáří a váhy
Podpora dojčenia po sekcii z pohľadu matky a dieťaťa

 

 

FYZIOTERAPEUTICKÁ TÉMATA

Aktivní jizva, funkční zřetězení v pohybovém aparátu
Péče o ženu po SC v akutním a subakutním období
Možnosti fyzikální terapie v péči o jizvu
Fyzioterapeutické postupy u těhotné ženy po předchozí SC
Osteodynamika: Terapeutické možnosti u novorozenců po SC ke zmírnění následků manipulace u operace

 

 

BLOK MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Zprávy z MZ ČR – co se povedlo a na čem se pracuje?
Máme data a nebojíme se je použít – prezentace anonymizovaných dat z českých porodnic (informace z Národního registru reprodukčního zdraví)
Nové metodické pokyny k přítomnosti zákonného zástupce u nezletilého pacienta a k provádění bondingu
Family Centered Care u císařského řezu – příklady dobré praxe
Podle čeho správně klasifikovat četnost SC? A proč právě podle Robsona?
Ukázka sledování kvality poskytované péče na porodnickém pracovišti

 

 

PSYCHOLOGIE CÍSAŘSKÉHO ŘEZU

Co víme o duševním zdraví rodiček v ČR
Prevence psychického traumatu po císařském řezu
Komunikace s „nespolupracující“ rodičkou
Okem duly – co po nás ženy chtějí po SC