Doprovodné výstavy

V rámci doprovodné výstavy se budete moci seznámit s neziskovými organizacemi:


Nedoklubko z.s.

w: www.nedoklubko.cz


Nedoklubko je nezisková organizace podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v České republice od roku 2002. Jeho hlavním cílem je psychosociální podpora rodičů předčasně narozených dětí v celé České republice. Předává rodičům relevantní informace o předčasném porodu. Podporuje neonatologická oddělení. Posiluje sounáležitost rodičů a sdílí příběhy a vzkazy. Zvyšuje informovanost veřejnosti o problematice předčasného porodu a české neonatologii. Pracuje na osvětě, podporuje výzkum a prevenci předčasného porodu. Aktivně se účastní odborných kongresů, konferencí, seminářů a kurzů jak v České republice, tak i v zahraničí. Prohlubuje mezinárodní spolupráci v oblasti podpory rodin předčasně narozených dětí.

logo-propolis_nadacni-fond_bez-podpisu_horizontal-02.jpg

w: nfpropolis.cz


Nadační fond Propolis 33 je nezávislý subjekt založený za účelem tvořit a podporovat smysluplné, primárně ženské iniciativy v oblastech plánovaného rodičovství, mateřství a reprodukce, ekologie, tělesné svobody a automonie, feministicke a gender tématiky a také tabuizovaných témat v oblasti plodnosti.

Mezi projekty Propolisu 33 patří například podcast @Reproduktor.online, #zenavzenu, #kozaven nebo @naporoduzalezi.cz

Dále fond poskytuje stipendia na vzdělávání zdravotníků o porodu, proplácí služby porodní asistentky ženám v nouzi a podporuje desítky dalších osvětových a kulturních projektů a relevantních organizací.

cisarovnam_logo_pink.png


Císařovnám, z. s.

w: www.cisarovnam.cz


Císařovnám je nezisková iniciativa, která se snaží šířit osvětu v tématech spojených s císařským řezem a VBAC. Ve svých aktivitách se zaměřuje zejména na přípravu na porod a poporodní péči. V rámci iniciativy vznikla podcastová série, mapa odborníků, kteří se zaměřují na péči o císařovny, unikátní publikace o péči po císařském řezu a spousta edukačního obsahu dostupného na www.cisarovnam.cz a sociálních sítích.

pallium-logo-barevne_slogan-stred.png


Pallium

w: www.pallium.cz


Propojujeme a podporujeme všechny, kteří se podílejí na péči o děti a dospívající se závažným život limitujícím či ohrožujícím onemocněním. Nabízíme vzdělávání v dětské paliativní péči včetně té perinatální, vedeme vlastní výzkumy a koordinujeme projekty s cílem rozvíjet péči o děti s život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny.