Akreditace ČLK

Vzdělávací akce je akreditována Českou lékařskou komorou a pořádána dle stavovského předpisu ČLK číslo 16.

Odborný garant: doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, FN Ostrava

ID akce: 1139953170

Počet kreditů: 18Kredity získané za aktivní i pasivní účast budou členům ČLK připsány na jejich členské účty ve Vzdělávacím portálu ČLK (www.vzdelavanilekaru.cz).


Garance České asociace sester

Akce je garantována Českou asociací sester a bylo uděleno souhlasné stanovisko číslo 191/2023.UNIFY ČR

Bylo uděleno souhlasné stanovisko k zařazení akce do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR. Akce bylo přiděleno číslo 23/163 a přísluší jí počet 12 kreditních bodu /CEU/ dle interního předpisu UNIFY ČR.

Garance České komory porodních asistentek

Vzdělávací akci byla udělena odborná záštita profesní organizace pod registračním číslem 22/2023.


UNIPA

Vzdělávací akci byla udělena odborná garance profesní organizace pod registračním číslem UNIPA‑2023‑54.